Blog Image

FitFacts

Bloggens syfte och mål...

är att informera dig om träning, kost och motivation samt inspirera dig till en hälsosam livsstil.


Believe nothing, no matter where you read it, or who said it, no matter if I have said it, unless it agrees with your own reason and common sense. Buddha

Dan Buettner: How to live to be 100+

Allmän Posted on 21 jul, 2013 12:14:59

Move Naturally
(1)
You don’t need a formal, rigorous exercise plan. We’re talking here a
change in lifestyle that is fundamentally active. We’re designed to
move. We’ve not meant to drive 100 meters in a car to pick up chips at
the local store. Walk, do yard work, whatever. Do exercises/activities
that you enjoy.

Have Right Outlook
(2)
Slow down. When you’re constantly in a hurry and stressed out, this has
a negative impact on your health. Limiting negative stress is one of
the healthiest things you can do for yourself.
(3) Have a clear purpose. The Japanese call it ”ikigai” 生き甲斐 (lit: life + value, be worth while). You must have a passion, a calling, a purpose. There’s got to be a reason to get out of bed every day.

Eat Wisely
(4) Drink a little (wine) everyday.
(5) Eat mainly plant-based foods. Small amounts of meat and fish are OK.
(6) Hara Hachi Bu: Eat until 80% full. Do not eat eat until you’re stuffed.

Be Connected with others
(7) Put family, loved ones first.
(8) Belong to a community. Many in his study belonged to faith-based communities.
(9) Belong to the right tribe. That is, hang out with people with healthy habits, physical and emotional ones.

http://www.ted.com/talks/dan_buettner_how_to_live_to_be_100.htmlYour true value

Allmän Posted on 17 dec, 2010 09:04:37

A well
known speaker started off his seminar by holding up a $20 bill. In the room of
200, he asked, ”Who would like this $20 bill?” Hands started going
up. He said, ”I am going to give this $20 to one of you but first, let me
do this.” He proceeded to crumple the dollar bill up. He then asked,
”Who still wants it?”. Still the hands were up in the air.
”Well,” he replied, ”What if I do this?” And he dropped it
on the ground and started to grind it into the floor with his shoe. He picked
it up, now all crumpled and dirty. ”Now who still wants it?” Still
the hands went into the air. ”My friends, you have all learned a very valuable
lesson. No matter what I did to the money, you still wanted it because it did
not decrease in value. It was still worth $20. Many times in our lives, we are
dropped, crumpled, and ground into the dirt by the decisions we make and the
circumstances that come our way. We feel as though we are worthless. But no
matter what has happened or what will happen, you will never lose your value. You
are special – Don’t ever forget it!Prioritera

Allmän Posted on 10 aug, 2009 12:39:26

En professor står framför sin klass, med några saker
framför sig på katedern. När lektionen börjar, utan att säga något,
lyfter han fram en stor och tom syltburk. Han börjar sedan fylla den
med golfbollar. Han frågar studenterna om burken är full. De nickar
jakande.

Så plockar professorn upp en låda med små färgade kulor och
häller dem ned i burken. Lätt skakar han burken och kulorna finner
vägen till hålrummen mellan golfbollarna. Igen frågar han studenterna
om burken är full. De nickar igen jakande.

Professorn tar då upp en påse med sand och häller i burken.
Självklart fyller sanden hålrummen mellan golfbollarna och kulorna.
Återigen frågan han studenterna om burken är full. Studenterna svarar
med ett rungande JA.

Professorn plockar då fram två koppar kaffe som stått under katedern och häller
deras innehåll i burken, vilket effektivt fyller hålrummen mellan
sandkornen. Studenterna börjar nu skratta.

’Nu’, säger professorn när skrattet lagt sig, ’ponera att denna burk
representerar ditt liv. Golfbollarna är de viktiga sakerna i livet, din
familj, dina barn, din hälsa, dina vänner, dina
favoritsysselsättningar, saker som om allt annat försvann, och bara de
återstod, så skulle ditt liv fortsatt vara fullvärdigt. Sanden är allt annat, de små sakerna.’

En av studenterna undrade vad kaffet representerade. Professorn
ler och säger: ’Jag är glad att du ställde den frågan. Kaffet finns med för att visa
er att hur fullt och pressat ert liv än känns, så finns det alltid
platsför en fika med en vän.’

Om du först häller sanden i syltburken, fortsatte professorn, blir
det ingen plats till golfbollarna och småkulorna. Det samma gäller
livet. Om du spenderar för mycket tid och energi på de små sakerna,
får du aldrig plats till de saker som är viktigast för dig.
Koncentrera dig på de saker som är viktigast i ditt liv. Lek med
barnen. Ta tid till förebyggande medicinska undersökningar och regelbunden fysisk träning. Bjud ut
dina kära på middag. Det blir alltid tid efteråt
till att städa huset eller kasta soporna.

Ta hand om golfbollarna först, det som verkligen betyder något. Prioritera.

Resten är bara sand.Samarbete med Nordic Club

Allmän Posted on 18 jun, 2009 15:03:12

Nu finns jag även
tillgänglig som personlig tränare på Nordic Club i Majorna, Göteborg.

Som ett unikt
introduktionserbjudande kan du nu få 2 timmar personlig träning för endast 750
kr (icke Nordic Club medlemmar betalar 10% extra i gymavgift). Om du bokar
detta paket senast söndag 12 juli 2009 så får du även ett personligt
hemmaträningsprogram för att behålla din styrka och kondition under din
semester.

Upplev
fördelarna med en egen personlig tränare! Kom förbi på Nordic Club i Majorna
för mer information.

Ha en bra Midsommar!4 pillars of health

Allmän Posted on 24 mar, 2009 08:51:29

Our
training programs are based on 4 pillars essential
to a healthy lifestyle: Motivation, physical training, relaxation and
nutrition. All pillars have to be in balance to achieve the best
results.

Motivation.
Achieving a goal is easier when you know exactly what you want. Write
it down the SMART
way and make your plan to get there. Workout with your personal
trainer, partner and friends and make sure to reward yourself every
time you achieve a (sub)goal.

Physical
training is
to progressively
improve your endurance, flexibility, speed and strength with the
purpose of improving your daily life. Try out different sports and
choose something you like to achieve your goals with fun.

Relaxation,
for example sleeping and getting a massage, will help your body
recover faster.

Healthy
nutrition
gives your body the fuel it
needs to recover. A diet is the worst thing you can do to your body.
Statistically, you look the best you will ever look before your first
diet…

Check
out the ‘Links’ section on our Personal Sports website for more information about healthy living
and these 4 pillars. Feel free to contact us with any questions you may have.

Have a great day smiley,

Dennis Kruis | Personal Sports