Den som inte vill avsätta tid till att vara fysiskt aktiv måste förr eller senare avsätta
tid för sjukdom.