I genomsnitt ligger ens vilopuls på ca 60-80 slag per minut. Genom
träning förbättras din kondition som sänker pulsen. Genom att sänka din
vilopuls med 10 slag per minut kommer ditt hjärta årligen slå 5.256.000
gånger färre! Ju lägre puls desto längre liv! Läs mer om detta här.